Eerste drie gunningen in het kader van de Wmo

aanbesteden550

Eerste drie gunningen in het kader van de Wmo

Op dit moment doet IDB Maatwerk mee in 11 tenders. Een tender is een aanbesteding die een aantal Gemeenten gezamenlijk hebben uitgezet. In totaal gaat het om 42 Gemeenten. IDB Maatwerk heeft zich ingeschreven voor deze tenders en de eerste aanbestedingen zijn ons gegund.

Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop
IDB Maatwerk is een van de partijen in de aanbesteding Sociale Participatie voor de Gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. De aanbesteding is gedaan in een samenwerkingsverband met collega-organisaties die in dit gebied actief zijn. De colleges van Burgemeester en Wethouders hebben het samenwerkingsverband de opdracht gegund. Dat betekent dat het samenwerkingsverband veel burgers in deze gemeenten gaat ondersteunen.

Het samenwerkingsverband bestaat uit vier hoofdaannemers: Gemiva-SVG Groep (gehandicaptenzorg), Kwadraad (maatschappelijk werk), Kwintes (geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang) en Participe (wmo en welzijn). Kwadraad vertegenwoordigt de vier hoofdaannemers als ‘penvoerder’. IDB Maatwerk is onderaannemer, samen met Activite (o.a. ouderenzorg), De Binnenvest (maatschappelijke opvang) en Wijdezorg (ouderenzorg).

Rotterdam
De Gemeente Rotterdam heeft contracten gesloten met diverse zorgaanbieders, waaronder IDB Maatwerk. Net als iedere andere gemeente krijgt Rotterdam er vanaf 1 januari 2015 veel zorgtaken bij voor jongeren en volwassenen. Om de veranderingen zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, kunnen Rotterdammers komend jaar van hun huidige zorgaanbieder gebruik blijven maken. Met het sluiten van de contracten gunt de gemeente (inclusief Deelgemeenten Hoek van Holland en Rozenburg)  definitief de opdracht aan de zorgaanbieders voor het ‘Overgangsrecht’. Het zogeheten overgangsrecht betekent dat de indicatie van cliënten blijft gelden tot deze afloopt; in dit geval tot 1 januari 2015. Voor cliënten met een indicatie voor beschermd wonen loopt het overgangsrecht maximaal 5 jaar en tot uiterlijk eind 2019.

Den Haag
IDB Maatwerk heeft ook ingeschreven op de aanbesteding  in Den Haag als een van de 42 partijen. Inmiddels heeft Den Haag laten weten dat ze de aanbesteding aan 40 organisaties gunnen waaronder ook het Wmo bedrijf van stichting Ipse de Bruggen. Op woensdag 1 oktober 2014 vindt de ondertekening door directeur Jeannet Schouten plaats.

Vragen?
Heeft u vragen over de Wmo? Neem dan contact op met IDB Maatwerk.

Terug naar overzicht

Altijd

Trainingen

We hebben trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan centraal.

Lees verder >

Zinvol aan de slag

Zinvol aan de slag bij onze dagbesteding? Bekijk ons aanbod in uw gemeente.

Lees verder >