IDB Maatwerk verwelkomt eerste medewerkers

Verwelkoming nieuwe medewerkers

IDB Maatwerk verwelkomt eerste medewerkers

IDB Maatwerk heeft afgelopen vrijdag 1 mei 2015 haar eerste medewerkers verwelkomd en officieel de ondersteuning overgenomen van ruim 200 Wmo-cliënten die tot dan toe individuele begeleiding afnamen van stichting Ipse de Bruggen.

Vanaf de start van IDB Maatwerk op 1 januari 2015, gingen in totaal 450 cliënten die onder de Wmo vallen alvast administratief over naar IDB Maatwerk. De begeleiding kregen zij nog vanuit het moederbedrijf stichting Ipse de Bruggen. De cliënten die individuele begeleiding kregen bij stichting Ipse de Bruggen, ontvangen nu ondersteuning vanuit IDB Maatwerk. Ook 30 ambulant begeleiders die individuele begeleiding geven, werken nu formeel bij IDB Maatwerk. Later dit jaar krijgen de cliënten die groepsbegeleiding ontvangen, hun ondersteuning ook vanuit IDB Maatwerk. Ook zullen er dan medewerkers groepsbegeleiding overgaan naar de dochteronderneming van stichting Ipse de Bruggen.

De medewerkers die individuele ondersteuning geven, zijn afgelopen vrijdag in stadsboerderij De Weidemolen in Zoetermeer hartelijk verwelkomd en toegesproken door directeur Jeannet Schouten van IDB Maatwerk, Eric Zwennis, lid raad van bestuur stichting Ipse de Bruggen en Michel Latuharhary, manager Backoffice van IDB Maatwerk. Behalve een warm welkom stond deze dag in het teken van ontmoeting en training. IDB Maatwerk gaat altijd uit van de eigen kracht van burgers en hun netwerk. IDB Maatwerk versterkt dat netwerk, dichtbij en in de eigen wijk. Samen met familie, buren, vrienden, verenigingen, werkgevers en andere organisaties worden vernieuwende oplossingen gezocht.

 

Terug naar overzicht

Altijd

Trainingen

We hebben trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan centraal.

Lees verder >

Zinvol aan de slag

Zinvol aan de slag bij onze dagbesteding? Bekijk ons aanbod in uw gemeente.

Lees verder >