Nieuwe Wmo 2015 is een feit

wmo

Nieuwe Wmo 2015 is een feit

De Eerste Kamer stemde dinsdag 8 juli 2014 in met de nieuwe Wmo 2015. Hiermee is de nieuwe wet een feit. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen met een beperking om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren in de samenleving. De gemeente waar ze wonen moet hen daarbij ondersteunen. De Wmo 2015 treedt 1 januari 2015 in werking.

Ouderen en mensen met een beperking krijgen straks via de Wmo 2015 passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp) die ze in staat stelt om thuis te blijven wonen. Gemeente en cliënt gaan gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken.

Overdracht cliëntgegevens
Het Ministerie van VWS start samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders na de zomer een landelijke publiekscampagne om alle burgers te informeren over de veranderingen in de langdurige zorg.

Na publicatie van de Wmo 2015 in het staatsblad start het proces van de overdracht van de noodzakelijke cliëntgegevens aan gemeenten. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld zodat gemeenten de cliënt persoonlijk kunnen benaderen over de ondersteuningsbehoefte.

Terug naar overzicht

Altijd

Trainingen

We hebben trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan centraal.

Lees verder >

Zinvol aan de slag

Zinvol aan de slag bij onze dagbesteding? Bekijk ons aanbod in uw gemeente.

Lees verder >