PERSBERICHT: samenwerking met WZH Rustoord en Leilinde

PERSBERICHT

WZH Rustoord en WZH Leilinde gaan samenwerking aan met IDB Maatwerk

wzh

De samenwerking

Beide organisaties verbinden zich graag met de maatschappij en hechten veel waarde aan de autonomie en zelfstandigheid van cliënten. De synergie die ontstaat door de samenwerking levert een wezenlijke bijdrage in deze doelen.

WZH Rustoord en WZH Leilinde bieden de cliënten van IdB Maatwerk aan om, onder begeleiding van IdB Maatwerk, activiteiten te verrichten. Dit bestaat o.a. uit ondersteuning bij diverse dagactiviteiten, ondersteuning in de  koffiecorner en onderhoud van het (toekomstig) groen, met als doel voor de cliënten arbeids- en sociaal maatschappelijke ervaring op te doen in een beschutte omgeving.

Over IDB Maatwerk

IDB Maatwerk ondersteunt kwetsbare inwoners met een ondersteuningsvraag. Daarin zijn we met onze jarenlange ervaring specialist. We begeleiden deze inwoners bij zelfstandig wonen en werken en bieden gevarieerde dagbesteding voor verschillende doelgroepen. Daarnaast kunnen mensen met een beperking tijdelijk bij ons verblijven. Samen met hen en hun netwerk zoeken we eigentijdse oplossingen, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

Eigen kracht

Daarbij gaan we altijd uit van de eigen kracht van inwoners en hun netwerk. We versterken dat netwerk, dichtbij en in de eigen wijk. Samen met familie, buren, vrienden, verenigingen, werkgevers en andere organisaties zoeken we vernieuwende oplossingen. Oplossingen met toekomstperspectief die passen bij de burger en zijn wensen.

Waar nodig bieden onze ervaren vrijwilligers en deskundige beroepskrachten aanvullende zorg en ondersteuning op maat. Dat doen we vanuit onze overtuiging dat volwaardig meedoen een recht is van iedere inwoner. Voor mensen met een beperking is dat niet vanzelfsprekend. Zij hebben dikwijls extra ondersteuning nodig. Door dat zo gewoon mogelijk en dichtbij te organiseren, komen we tot blijvende oplossingen.

Over WZH

Met twaalf woonzorgcentra, thuiszorg en meerdere Dagactiviteiten-en Ontmoetingscentra is WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) een vooraanstaande zorgorganisatie in de regio Haaglanden. WZH is gespecialiseerd in het bieden van (revalidatie)zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen met lichamelijke beperkingen, ouderen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

In de sfeervolle woonzorgcentra van WZH ontvangen cliënten dagelijks persoonlijke zorg in een veilige en bezielende omgeving. De eigen leefstijl, de betrokkenheid van familie, mantelzorgers, vrienden en vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Samen zorgen we dat men zich thuis voelt bij WZH.

Terug naar overzicht

Altijd

Trainingen

We hebben trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan centraal.

Lees verder >

Zinvol aan de slag

Zinvol aan de slag bij onze dagbesteding? Bekijk ons aanbod in uw gemeente.

Lees verder >